MUUDAME SINU ETTEVÕTTE PAREMAKS... Vaata lisaks
Home
Loome online innovatiivse koosluse, mis aitab luua igast ettevõttest positiivse kuvandi.
Nii internetis kui ka väljaspool
Home

MEIE MISSIOON

CBOK

Firma missiooniks on pakkuda firmadele innovatiivseid vahendeid, kuidas oma kuvandit internetis ja mujal positiivselt üles ehitada. Meie eesmärk on pakkuda meie klientidele võimalust pöörduda võimalikult laia publiku poole, tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele, mis lubavad tõhusalt konkureerida maailmaturu vajaduste ja ootustega. Oma töös kasutame mitmeid uusi tehnoloogiaid, mis aitavad luua positiivset kuvandit. Me viime läbi uuenduslikke reklaamikampaaniad - ka kogu maailma mastaabis. Tänu sellele aitame ettevõtetel teiste seast silma paistma.


Ettevõte ÄKK OÜ loodi mõeldes firmadele, mis hindavad teenuste kõrget kvaliteeti ja uuendusi e-turunduse valdkonnas. Me tahame alati olla oma Kliendile lähedal, et täita ka tema kõige nõudlikumad vajadused ning tegutseda kõige efektiivsemalt omal alal. Meie tavatu stiil luua äratuntavat brändi võimaldab meil leida ustavaid püsikliente.

Firma ÄKK OÜ eesmärk on luua õiglaste ja usaldusväärsete ettevõtjate kogum, kellega koostööd ei peaks kartma ei kliendid ega ka ülejäänud äripartnerid.
Seepärast sai kõigile ettevõtjatele vastu tulles loodud toode, milleks on Sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte. Eesti ettevõttele kõige tähtsamaks väärtuseks on alati Klient.

Home

SERTIFIKAAT "USALDUSVÄÄRNE ETTEVÕTE"

Projekt „Usaldusväärne Ettevõte” töötati välja ja sai alguse Poolast 2013 aastal firma
ÄKK OÜ poolt, mis asub linnas Rybnika. Projekti eesmärgiks on anda potensiaalsetele klientidele ligipääs ettevõtete kogumile, mis väärivad äramärkimist seoses teenuste kõrge kvaliteediga ja kasutavad oma majandustegevuses laialt mõistetud eetika põhimõtteid. Ettevõtteid, millele on omistatud sertifikaat „Usaldusväärne Ettevõte”, iseloomustab mitte ainult nende teenuste usaldusväärsus, vaid ka laitmatu maine nii klientide kui ka töövõtjate seas. 2014. aasta algusest tegutseb projekt "Usaldusväärne Ettevõte" ka Tšehhis ja Ungaris. 2015. aasta algusest lisandusid Bulgaaria, Slovakkia ja Prantsusmaa. Praegu annab meie ettevõte tööd enam kui 200 inimesele kuues Euroopa riigis ja areneb väga dünaamiliselt. Kasutades uusimaid lahendusi IT valdkonnas, saab ettevõte jätkuvalt aktiivselt laiendada oma tegevust ning tagada stabiilse töökoha oma töötajatele. Veebilehte usaldusvaarneettevote.ee külastab iga kuu umbes 25 tuhat inimest. Praegusel hetkel teeme koostööd üle 76 tuhande firmaga erinevatest riikidest.

CBOK

Lisainformatsioon

1.

Kuidas valitakse firmad, kes võivad osaleda projektis?

Uurimise eesmärk on kontrollida, kas ettevõttel on mingeidki negatiivseid arvamusi internetis. Uuringu esimeses etapis määratakse uurimisrühm. Meie uurimisrühmaks on kõik ettevõtted, mis tegutsevad Eesti riigi territooriumil. Me otsime internetist klientide või äripartnerite poolt kirjutatud negatiivseid kommentaare ettevõtte kohta. Tulenevalt asjaolust, et kontrollida kõiki Eestis registreeritud äriühingud on väga keeruline ning aeganõudev, ÄKK OÜ spetsialistid töötasid välja ja rakendasid spetsiaalse tarkvara, et teha valik nende tuhandete ettevõtete hulgast, mis väärivad - tänu oma mainele – esiletoomist projektis "Usaldusväärne Ettevõte". Eelpoolmainitud tarkvara valib firmad nn. arvamuste koefitsendi põhjal. Praegusel hetkel ei kasuta mitte ükski institutsioon sellist analüüsimismeetodikat.

2.

Mis on arvamuste koefitsent?

Arvamuste koefitsent on arvuline näitaja, mis vastab ainult kahele väärtusele: „0” või „1”.
Juhul kui ettevõttel ei ole internetis negatiivseid kommentaare, siis tema indikaatori väärtus on „0”, mis tähendab, et antud firma läbis uuringu positiivselt ning võib osaleda projektis „Usaldusväärne Ettevõte”. Juhul kui meil on tegemist firmaga, mille kohta on internetis negatiivseid arvamusi, siis indikaatori väärtuseks on „1” ning ettevõte märgitakse automaatselt ebausaldusväärseks.

3.

Kuidas tarkvara teab, milline firma omab negatiivseid arvamusi?

Negatiivsete arvamuste otsing põhineb nimekirjale, kus on sõnad ja väljendid, mida me nimetame tundlikeks fraasideks. Näiteks võivad need olla sellised sõnad nagu, 'petis', 'varas', 'valetaja', 'ei soovita', 'võlg', 'ebaaus', 'asjatundmatu' jne. Tundlike fraaside nimekirjas on umbes paarsada sõna ja väljendit, millega rahulolematud kliendid ja töövõtjad kõige sagedaminie iseloomustavad firmasid, mille teenustega nad rahul ei ole.

Originaalne tarkvarasüsteem otsib üles kõik tundlikud sõnad või fraasid, mis on seotud kontrollitava firma nimega. Peab märkima, et mainitud tarkvarasüsteem ei otsi positiivseid kommentaare, seega ettevõte, mis kaasati projekti kindlasti ei oma ühtegi negatiivset arvamust. Samas ei saa me kinnitada, et firmal ei oleks muid kommentaare.

4.

Miks me kontrollime ainult negatiivseid arvamusi?

Vastus on väga lihtne – vastupidiselt negatiivsetele arvamustele – positiivsed arvamused ei ole usaldusväärsed. Viimasel ajal on firmade seas populaarseks praktikaks saanud positiivsete kommentaaride internetti ülesriputamine omaenda firma kohta. Igaüks võib kirjutada positiivseid märkusi enda firma kohta või paluda, et seda teeks tuttav või pereliige. Seevastu negatiivseid kommentaare ei kirjuta firma omanik ise mitte kunagi.

Teiseks põhjuseks, miks uurime ainult negatiivseid kommentaare, on fakt, et rahulolevad kliendid tavaliselt ei teavita oma rahulolust teisi. Nad ei kirjuta positiivseid arvamusi organisatsiooni kohta, mille teenustega nad rahul on. Seda seetõttu, et kliendi rahulolek peab olema osutatud teenuse või ostetud kauba standardiks – kui me juba maksame, siis meil on ka õigus saada kõrgtasemel teenust.

5.

Mis saab juhul, kui firma läbib uuringu positiivselt?

Meie konsultandid helistavad igasse positiivselt uuringu läbinud firmasse, et pakkuda ettevõttele võimalust saada paberversioonis sertifikaat. Juhul, kui klient soovib saada Sertifikaati „Usaldusväärne Ettevõte”, saab ta endale ka e-visiitkaardi projekti kodulehel ja saadetise, milles on:

  • Paberversioonis templiga sertifikaat, millel on firma täisnimi ja informatsioon, mille eest see on saadud;
  • Veekindel A6 kleebis projekti "Usaldusväärne Ettevõte" logoga;
  • Müügidokument (KM-ga arve), millel on portaali sisselogimise andmed. usaldusvaarneettevote.ee;
  • Teade selle kohta, et makse, mille ettevõte sooritas e-visiitkaardi aktiviseerimiseks, on ühekordne
6.

Mis on e-visiitkaart?

E-visiitkaart on sissekanne firmade kataloogi, mis omavad sertifikaati „Usaldusväärne Ettevõte”. Tänu sellele, iga klient, kes külastab internetilehekülge usaldusvaarneettevote.ee, saab teada, kas organisatsioon, millega ta kavatseb koostööd teha, on usaldusväärne. Tänu e-visiitkaardile, saab firma arendada oma positiivset kuvandit netis – kirjutades firma nime otsingumootorisse Google, ilmub teave asjolust, et firma omab sertifikaat „Usaldusväärne Ettevõte”. Lisaks sellele, on e-visiitkaart tagatis, et ettevõtted, kes ei ole saanud sertifikaati negatiivsete kommentaaride tõttu internetis, ei saaks kuritarvitada projekti ning ise endale seda sertifikaati välja trükkida. Neid firmasid ei ole projekti kodulehel ning seetõttu on ka lihtne kontrollida, kas sertifikaat, mida antud organisatsioon omab, on tõene.

Samuti väärib märkimist, et ettevõtted, mis osalevad projektist, saavad kasutada e-visiitkaarti nii kaua, kui peavad seda vajalikuks, ilma igasugu lisakuludeta. Ja just sellepärast saadame teile ka tunnistuse selle kohta, et maksate vaid ühekordse tasu.

7.

Milline on projektis osalejate reaalne kasu?

Peab rõhutama, et projekti osalustasu on uskumatult madal, võrreldes eelistega, mida ta sisaldab. Sertifikaadi „Usaldusväärne Ettevõte” peamiseks eesmärgiks on projektis osalevate ettevõtete positiivse maine kujundamine internetis ja väljaspool seda. Projektis osalemise paljude kasude hulka väib arvestada ka:

Usalduse loomine – statistiliselt üle poolte klientidest, kes peavad valima kahe tundmatu ettevõtte sarnase pakkumise vahel, valivad firma, kes omab sertifikaati „Usaldusväärne Ettevõte”.
Suurendab usaldust – statistiliselt üle poole klientidest, kes peavad valima kahe firma ühesuguse pakkumise vahel, valivad ettevõtte, mis omab sertifikaati „Usaldusväärne Ettevõte”.
Loob positiivse imago – keskmised ja väikeettevõtted ei oma nii suurt reklaami eelarvet nagu seda on suurtel firmadel või korporatsioonidel. E-visiitkaardi omamine projekti leheküljel aitab luua positiivset kuvandit nii internetis kui ka väljaspool seda.
Tõhus reklaamivahend, mille kasu on mõõdetav. Uuring, mille viis läbi Centrum Nowej Technologii, näitab, et kuni 80% klientidest meelsamini kasutab firmade teenust, mis aktiivselt osalevad internetitegevuses.
Toetame firma arengut - süstemaatiline uuring ja tulemustele vastav juhtimiskorraldus mõjuvad positiivselt ettevõtte arengule.
Tugev argument kaubandusläbirääkimistel - tasub kiidelda sellega, et firma on usaldusväärne. Laitmatu arvamus internetis kinnitab seda usaldust.
Home

MIDA RÄÄGIVAD MEIE KLIENDID MEIE KOHTA

Quote
Saime veebilehekülje usaldusvaarneettevote.ee kasutajatelt palju telefonikõnesid. Olen meeldivalt üllatunud, e-visiitkaart on hea lisareklaam.
Andrzej Marks MARKS
Quote
Firma hea kuvand internetis juba alguses loob hea pinnase koostööks. Kui klient näeb, et oleme "Usaldusväärne Ettevõte", tuleb ta positiivselt meelestatult meie firmasse.
Beata Wawrzyńczuk Acti group
Quote
Ma olen rõõmus, et lõpuks ometi on üks institutsioon meie firmat vääriliselt hinnanud. Mul on hea meel, et kliendid on meie teenustega, mida osutame rahul, sest see on alati olnud meie eesmärgiks.
Bogdan Pająk Pająk
Quote
Tegeleme internetiturundusega ning seepärast teame, kui väga oluline on firma kuvand internetis. Esiletoomine tõepoolest loob ettevõttest positiivse pildi.
Ziemowit Handke Kontento
Home

MEIE MEESKOND

Vaata lisaks
Tomasz Kwiek
Tomasz Kwiek Ida-Euroopa direktor pl Poola
Mateusz Westwalewicz
Mateusz Westwalewicz IT osakonna direktor pl Poola
Martyna Nowak
Martyna Nowak Büroojuhataja pl Poola
Adriana Wideł
Adriana Wideł Büroojuhataja pl Poola
Sławomir Kwiek
Sławomir Kwiek Regionaaldirektor pl Poola

Natalia Ivanova
Natalia Ivanova Büroojuhataja bg Bulgaaria
Renáta Partilová
Renáta Partilová Kontori juhataja cz Tšehhi
Ferenc Csadi
Ferenc Csadi Regionaaldirektor hu Ungari
Tibor Konkoly
Tibor  Konkoly Büroojuhataja hu Ungari
Adelina Sinc
Adelina Sinc Regionaaldirektor ro Rumeenia

Saša Grujović
Saša Grujović Reklaamiosakonna direktor rs Serbia
hu hu Ungari
sk sk Slovakkia
rs rs Serbia
ro ro Rumeenia
Home

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1.

Minu firma kohta ei ole ühtegi kommentaari, kuidas te kontrollisite minu firmat?

Pärast vajalike ekspertiiside läbiviimist, loodi innovatiivne ja originaalne metoodika, mis võimaldab – põhinedes loodud algorütmile – määratleda nn. Arvamuste Koefitsent. Spetsiaalne tarkvarasüsteem uurib negatiivsete kommentaaride ilmumist netis antud ettevõtte kohta, mitte seda, kas antud firma kohta on üldse arvamusi. Keskendume negatiivsetele kommentaaridele, sest need on palju usalduväärsemad kui positiivsed.

2.

Millistelt inernetilehtedelt te leiate need arvamused? Mul ei ole oma kodulehte.

Te ei pea omama firma kodulehte, et uuringut positiivselt läbida. Arvamuste koefitsendi algorütmiga kontrollides ei piirdu me mitte ühegi konkreetse leheküljega, sest tarkvara otsib läbi terve interneti, foorumid, ühiskondlikud portaalid jne.

3.

Me ei ole ühtegi uuringut tellinud.

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid ainult osa neist kvalifitseerusid projekti. Uuringute läbiviimise eest maksab ÄKK OÜ

4.

Kas iga firma võib saada sertifikaadi "Usaldusväärne Ettevõte"?

Uuringus osalesid kõik Eesti ettevõtted, kuid Sertifikaadi võivad saada vaid need, kes läbisid uuringu positiivse tulemusega. See tähendab, et projekti kvalifitseerusid vaid need ettevõtted, mille kohta internetis ei olnud ühtegi negatiivset arvamust.

5.

Kes on projekti koordinaator?

Projekti "Usaldusväärne Ettevõte" koordinaator on regionaaldirektor.

6.

Kas saame ise esitada firma uuringu teostamiseks?

Igal ettevõttel on õigus end esitada uuringu läbiviimiseks. Tulemuse saab seitsme tööpäeva jooksul. Esitage oma ettevõte läbi veebilehe: usaldusvaarneettevote.ee/signUp.

7.

Millised riigid osalevad selles projektis?

Tänasel päeval projekt "Usaldusväärne Ettevõte" toimib Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Prantsusmaal ja Bulgaarias.

8.

Kas e-visiitkaart lehel www.usaldusvaarneettevote.ee on tähtajatu? Kas seda saab kasutada ilma lisatasuta?

Visiitkaart projekti leheküljel on kättesaadav firma kogu tegevusperioodil. Selle aktiviseerimise makse on ühekordne ja seda ei uuendata, seda kinnitab ka tunnistus, mis on lisatud igasse saadetisse. E-visiitkaardi kasutamisel ei lisandu ühtegi lisatasu.

Home

KONTAKT

Kirjuta meile
* - vajalikud väljad
Kontaktandmed

Ärikiendi Keskus ÄKK OÜ

Aadress

Pärnu mnt 67a
10151 Tallinn

Märgi teekond

KMKR:
EE101878173

Telefon
+372 53 448 572